Χήτος ΑΒΕΕ

Posted in Δευτερογενής τομέας

logo-new-2

Έργο
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ, στο 12ο ΧΙΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ του ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
Επισκεφθείτε το site 
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά
 -
 
Πηγή χρηματοδότησης
Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004
 

Photo Gallery