ΒΙΚΗ Α.Ε.

Posted in Δευτερογενής τομέας

 

logo VIKI

Έργο
Έκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής αλλαντικών και λοιπών κρεατοσκευασμάτων
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά
Η φιλοσοσδία τησ ΒΙ.Κ.Η. εκφράζεται από το τρίπτυχο:
-Σεβασμός στον καταναλωτή
-Σεβασμός στο συνεργάτη
-Σεβασμός στο περιβάλλον
 
Πηγή χρηματοδότησης
Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004
 

Photo Gallery