Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

Posted in Δευτερογενής τομέας

 

images

Έργο
Εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίου με την εγκατάσταση γραμμής παραγωγής νέων προϊόντων κοτόπουλου έτοιμων προς μαγείρεμα εντός ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων 
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά
 
 
Πηγή χρηματοδότησης
Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004
 

Photo Gallery