Δημόσιες Υπηρεσίες: Μελέτες

 • 1. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ
  ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΠΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΙΛΑΛΗ 4ΧΛΜ. ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ.
 • 2. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ
  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ.
 • 3. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ
  ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ.
 • 4. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ
  ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ.
 • 5. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΑΝΚΙ)
  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΠΕΑ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΑΝΚΙ.
 • 6. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ
  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΔΡΟΜΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ‘’ΡΑΦΤΑΝΗ ΚΑΙ ΚΟΥΙΑΣΑ’’ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ.
 • 7. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ Μ.Π.Ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
 • 8. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΩΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ.
 • 9.  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ Μ.Π.Ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
 • 10. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ".
 • 11. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ Μ.Π.Ε ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ – ΓΕΦΥΡΑ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ.
 • 12. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΠΕΑ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ.
 • 13. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
  ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ '’ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΔΙΤ''.
 • 14. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.
 • 15. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: LAMANS S.A.
  ΕΡΓΟ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘'ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ'' ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
 • 16. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ
  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΟΑΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.