Τα έργα μας

Με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση της ανεργίας, τη καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση της ισότητας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα των νέων στον ελληνικό χώρο, η εταιρεία Π & Λ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πάντοτε με γνώμονα το σεβασμό προς τον πελάτη. Ανέλαβε κι έφερε εις πέρας μεγάλο πλήθος έργων στους τομείς:

  • Σχεδιασμός ένταξης
  • Υλοποίηση έργων και μελετών για ένταξη επιχειρήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ και αναπτυξιακά έργα
  • Αξιολόγηση Έργων/ Μελετών ένταξης
  • Ανάλυση απαιτήσεων και επιλεξιμοτητας έργων για ένταξη σε προγράμματα επιχορήγησης
  • Διαχείριση και Υποστήριξη
  • Διαχείριση – παρακολούθηση της υλοποίησης και οριστικής αποπληρωμένης έργων.
Επικοινωνήστε με την εταιρία για να ενημερωθείτε για τα Ενεργά Προγράμματα Επιχορήγησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά πιο κάτω, ενώ για πλήρη κατάλογο των έργων μας, ταξινομημένο με βάση τους τομείς ενδιαφέροντος, χρησιμοποιήστε το μενού «ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ» δεξιά!