Προφίλ εταιρείας

Η εταιρεία «Χ. ΠΑΠΑΡΟΥΣΗΣ – Μ. ΛΥΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.» με το δ.τ. «Π & Λ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2001 από τον Χριστόδουλο Δ. Παπαρούση και τον Μάριο Κ. Λύτσικα, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και σήμερα κατέχει πρωταγωνιστική θέση στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου και ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία «Χ. ΠΑΠΑΡΟΥΣΗΣ – Μ. ΛΥΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.» καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης και Υλοποίησης - Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, καθώς και της Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και είναι Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 (EUROCERT, ΑΡΙΘ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 752/Δ/2008).

Στόχος μας παραμένει η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις τους για την υλοποίηση του οράματός τους. Μέσα από την υλοποίηση των στόχων των πελατών μας, αξιολογούμε και μετρούμε τις επιδόσεις μας με στόχο τη συνεχή στήριξη τους με έργα τα οποία θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και συνεργασία.

Ε.Σ.Π.Α

Demo

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.

Περισσοτερα

Επενδυτικος νομος

Demo

Διαβάστε όλες τις διατάξεις του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011.

Περισσοτερα

Αγροτικη Αναπτυξη

Αγροτική ανάπτυξη

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλτατζής".

Περισσοτερα