Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Η εταιρεία «Χ. ΠΑΠΑΡΟΥΣΗΣ – Μ. ΛΥΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.» με το δ.τ. «Π & Λ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» προσφέρει τις υπηρεσίες της στους ακόλουθους τομείς:

1. ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αφορά στην αναγνώριση ευκαιριών και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των επενδυτικών, τεχνολογικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα πεδία:

 • Εκπόνηση και Διαχείριση Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Εθνικά και Κοινοτικά επενδυτικά προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, κ.α.)

2. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Τμήμα Management Consulting δραστηριοποιείται κυρίως στο πλαίσιο της οργάνωσης επιχειρήσεων σε δύο (2) επίπεδα:

 • Σε επίπεδο αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.
 • Σε επίπεδο εκπόνησης α) Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) β) Μελετών Έρευνας Αγοράς (Market Research) γ) Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies). Συνολικά το Τμήμα έχει αναπτύξει έως σήμερα περισσότερα από 1.000 έργα των παραπάνω κατηγοριών τα οποία καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα κλάδων δραστηριοτήτων (τουρισμός, αγροτική παραγωγή, βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες, κατασκευές, κ.α.).

Φιλοσοφία του τμήματος αποτελεί η συνεχής στήριξη των πελατών με έργα τα οποία θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και συνεργασία.

3. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 • Διαχειριστικά Συστήματα (ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, κλπ.).
 • Τροφίμων (TNC, GLOBAL CUP, IFS, BRC, CODEX, ALIMENTARIUS).
 • Περιοδικοί – Αρχικοί Έλεγχοι (Σήμανση CE, AGRO, κλπ.).

4. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα του Περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα:

 • Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
 • Μελέτες διαχείρισης υγρών – στερεών και αέριων αποβλήτων.
 • Μελέτες για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ενεργειακές λύσεις.

5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με εμπειρία και δίκτυο συνεργατών στις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και κυρίως Ρουμανία, Βουλγαρία και Αλβανία αλλά επίσης Τουρκία και Αίγυπτο μπορούμε να παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Α. Μελέτη Σκοπιμότητας.
 • Β. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)
 • Γ. Οικονομική Ανάλυση και Προγραμματισμός
 • Δ. Υπηρεσίες υλοποίησης

6. ΤΟΠΙΚΕΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)

Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία σχεδιασμένη από στελέχη με σημαντική και μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο, έτσι ώστε να βοηθά το δικαιοπάροχο να επεκτείνει σωστά την επιχειρηματική του ιδέα ή την επιχείρησή του με τη μέθοδο του Franchise ή να υποστηρίξει / αναπτύξει το ήδη υπάρχον δίκτυό του. Περιλαμβάνει τα εξής στάδια για την ανάπτυξη ενός νέου δικτύου ή την υποστήριξη ενός υπάρχοντος:

 • Α. Υπηρεσίες δημιουργίας και ανάπτυξης νέου δικτύου
 • Β. Υπηρεσίες υποστήριξης υπάρχοντος δικτύου

Ε.Σ.Π.Α

Demo

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.

Περισσοτερα

Επενδυτικος νομος

Demo

Διαβάστε όλες τις διατάξεις του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011.

Περισσοτερα

Αγροτικη Αναπτυξη

Αγροτική ανάπτυξη

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλτατζής".

Περισσοτερα